Skoči na vsebino

KREPITEV USPOSOBLJENOSTI PREDSTAVNIKOV ALBANSKIH INSTITUCIJ, PRISTOJNIH ZA EVROPSKE ZADEVE ZA ČRPANJE SREDSTEV EU (III. DEL - S POUDARKOM NA REGIONALNI POLITIKI)

Splošni cilj projekta je bil krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev na različnih nivojih glede upravljanja z naložbami, ki so financirane s sredstvi EU (prvenstveno iz sredstev instrumenta za predpristopno pomoč -dalje IPA II- v kontekstu doseganja ciljev regionalne politike, ter v luči začetka predpristopnih pogajanj Albanije za področje 22 - Regionalna politika in koordinacija strukturnih instrumentov).

 

Projekt je namenjen tako predstavnikom nacionalnih institucij kot predstavnikom lokalnih oblasti, lahko pa tudi predstavnikom nevladnih organizacij in/ali socialnih partnerjev. Poudarek je bil na nadaljevanju krepitve usposobljenosti občinskih struktur za pripravo projektnih predlogov, saj slednje nastopajo v vlogi končnega prejemnika sredstev. Občinske strukture so bile v preteklosti vse prevečkrat zapostavljene oziroma odrinjene od ustreznih oblik pomoči, zato lokalni nivo v Albaniji še nima ustreznih znanj za učinkovito in uspešno izvajanje in črpanje sredstev predpristopne pomoči. 
 
Usposabljanje je potekalo v Tirani. Sodelovalo je 26 udeležencev. V obliki treh modulov usposabljanja, ki so ga vodili štirje slovenski strokovnjaki so obravnavali:
- seznanjanje in razumevanje širšega konteksta EU razvojnih politik, s poudarkom na IPA II 2014 – 2020 v smiselni povezavi z EU kohezijsko politiko;
- usposabljanje s praktičnim skupinskim delom osnovnih elementov projektnega vodenja programov v fazi priprave projektov;
- priprava projektnih predlogov, usposabljanje za uspešno izvedbo projektov, razumevanje ocenjevanja projektov z vidika uspešnejše priprave projektov, samoocenjevanje ter končna ocena in izbor projektov; načini organiziranja v občinski upravi za pripravo in izvajanje projektov.

 

Vsi trije moduli so vključevali prenos dobrih praks, predvsem glede upoštevanja partnerstva s pomembnimi deležniki. Hkrati so skušali izboljšati administrativno usposobljenost občin za pripravo konkretnih projektnih predlogov in sodelovanje v procesu načrtovanja izvedbenih dokumentov za črpanje sredstev EU in nacionalnih sektorskih programov.   Več »

 

Uspešno izobraževanje v občini Fier v Albaniji, spletna novica MZZ, 11.2.2015