Skoči na vsebino

KREPITEV USPOSOBLJENOSTI PREDSTAVNIKOV ALBANSKIH INSTITUCIJ, PRISTOJNIH ZA EVROPSKE ZADEVE

 

Namen projekta je bil dvig ravni usposobljenosti javnih uslužbencev, pristojnih za področje instrumentov za predpristopno pomoč IPA in drugih programov EU v katerih deluje Albanija.

 

Usposobljenih je bilo 41 javnih uslužbencev. Program usposabljanja je bil izveden v treh modulih:
- Prvi modul je bil namenjen predstavitvi osnovnih konceptualnih znanj s področja finančnega upravljanja z EU sredstvi, seznanitvi z izvajanjem večletnega finančnega okvirja in EU politikami, ter vlogo institucij na ravni EU; udeležilo se ga je 18 predstavnikov albanskih občin;
- V drugem modulu se je 11 udeležencev  seznanilo z dobro prakso izvajanja projektov: oblikovanje projektnih idej, izdelava logičnega okvirja, priprava akcijskega načrta, priprava načrta človeških virov in principi poročanja;
- Tretji modul je bil namenjen seznanitvi s procesom odločanja znotraj EU, IPA II principov 2014-2020, s pripravo IPA projektov in principi partnerskega sodelovanja; udeležilo se ga je 12 predstavnikov albanskih občin.
  
Doseženi so bili načrtovani rezultati projekta:
– udeleženci so pridobili znanje za svetovanje pri pripravi kakovostnih projektov in razpisov v programu predpristopne pomoči IPA in lahko sodelujejo v pripravah na programiranje 2014–2020,
– udeleženci so pridobili znanje za pripravo projektnega vodenja programov EU,
– udeleženci so pravočasno izvedli priprave na programiranje 2014–2020 in dejavno sodelovali v postopku priprave večletnih in letnih programov. Več »