Skoči na vsebino

KREPITEV NEODVISNOSTI VOLILNIH ORGANOV

Krepitev demokratičnih institucij je za Albanijo kot kandidatko za članstvo v EU velikega pomena. V ta okvir spada tudi volilni sistem, ki predstavlja enega od temeljev demokratične in pravne države. Navkljub napredku Albanije na področju razvijanja pravnih podlag, ostaja problem izvedbe volitev kot tudi potreba po temeljitejšem pregledu nekaterih vidikov volilne zakonodaje, za boljše, neodvisno delovanje volilnih teles. Pogoj za uspešno in profesionalno upravljanje z volitvami je usklajeno delovanje vseh nivojev volilnih komisij in odborov. V Albaniji je 90 komisij na nivoju volilnih okrajev ter 3.500 volilnih odborov/centrov. Za izvedbo volitev je ključna sestava nižjih nivojev kot tudi dobra komunikacija med posameznimi nivoji.

 
Cilj projekta je bil dvig usposobljenosti na področju volilnega procesa in reforme volilne zakonodaje  javnih uslužbencev, predstavnikov centralne volilne komisije, predstavnikov nižje volilne administracije, političnih strank, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju volitev, strokovnjakov za volilne procese in članov parlamentarne komisije za zakonodajo.


V okviru dveh delavnic so slovenski strokovnjaki predstavili pomen neodvisnosti delovanja centralne volilne komisije, pomen usklajenega delovanja nižjih volilnih organov na lokalnem nivoju in učinkovite oblike komuniciranja. Prve delavnice se je prvega dne udeležilo 51 udeležencev, drugega dne pa 25 udeležencev. Druge delavnice se je udeležilo 44 udeležencev. Več »

 

Uspešna izvedba delavnice v Albaniji, spletna novica MZZ, 20. 10. 2016
Delavnica "Krepitev neodvisnosti volilnih organov" v Albaniji, spletna novica MZZ, 11. 10. 2016