Skoči na vsebino

KREPITEV NEODVISNOSTI ORGANOV UPRAVLJANJA Z VOLITVAMI

Cilj projekta je bil prenos dobrih praks in izmenjava izkušenj za 20 udeležencev (predstavnikov centralne volilne komisije, političnih strank, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju volitev, strokovnjaki za volilne procese in člani parlamentarne komisije za zakonodajo). Dvodnevna delavnica (54 udeležencev) v prvem četrtletju leta in enodnevna (34 udeležencev) v tretjem četrtletju leta, sta bili usmerjeni v prenos znanja in dobrih praks s strani slovenskih predstavnikov. Poudarek je bil  predvsem na predstavitvi pomena neodvisnosti delovanja centralne volilne komisije. Namen delavnice je bil prispevati pri izmenjavi izkušenj in najboljših praks med Albanijo in Slovenijo. Analizirane so bile lokalne volitve, kakor tudi dobre prakse kako povečati neodvisnost organov za upravljanje volitev.


Obravnavane so bile naslednje aktualne teme:
- Različni modeli upravljanja z volitvami (primerjava albanskega in slovenskega modela) in njihovih vplivov na neodvisnost organov upravljanja z volitvami.
- Vpliv volilnega okvira, političnih in družbenih pričakovanj, ter kulturnega okolja.
- Raven političnih zavez, ki omogočajo Centralni volilni komisiji svobodno in nepristransko delovanje - raven udeležbe političnih strank v vsakdanjem delu državne volilne komisije.
- Možni načini sodelovanja med organi upravljanja z volitvami, političnimi strankami in drugimi zainteresiranimi stranmi (npr NVO).
- Obseg pristojnosti in nalog organov upravljanja z volitvami.
- Notranja pravila in postopki organov upravljanja z volitvami (omejevanje vpliva s strani političnih strank).
- Kvalifikacije članov za imenovanje v organe upravljanja z volitvami in način imenovanja. Več »

 

Enodnevna delavnica »Krepitev neodvisnosti volilnih organov« v Tirani, spletna novica MZZ, 1. 10. 2015
Delavnica v Albaniji »Krepitev neodvisnosti volilnih organov«, spletna novica MZZ, 26. 2. 2015