Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

51105-7/2013/3

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF) / United Nations Children's Fund (UNICEF)

Koda prejemnika / Channel code

41122 (UNICEF) United Nations Children’s Fund

Vrsta pomoči / Type of aid

B03: prispevki za posebne programe mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij / contributions to  specific-purpose programmes and funds managed by international organisations (multilateral, INGO)

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

72010: Material relief assistance and services

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

14. 11. 2013

Obdobje izvajanja / Start – End

1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

60.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

60.000

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.unicef.org