Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

5107-37/2012/18 (sklep vlade OP 51105-1/2013/12)

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Mednarodni center za promocijo podjetij (ICPE) / International Center for Promotion of Enterprises ICPE

Koda prejemnika / Channel code

52000 Other

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči /

Purpose code

15110: Public sector policy and administrative management

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

24.10.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

24.9.2013

Do / To

20.12.2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2013

25.000,00

 

 

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2013

25.000,00

 

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.icpe.int/features-mainmenu-47/news-2013/750-icpe-inaugurated-the-rtraining-programme-on-system-of-civil-status-and-migration-for-afghanistanl-16-20-december-2013

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Pomoč okolju / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.