Skoči na vsebino

USPOSABLJANJE NA PODROČJU OSEBNIH STANJ IN MIGRACIJ

Afganistan je po podatkih Svetovne Banke napredoval pri doseganju milenijskih ciljev, dosegel je samooskrbo z vodo in 8 % gospodarsko rast, še vedno pa je skrb zbujajoča nizka stopnja pismenosti med ženskami. Enako zaskrbljujoče je dejstvo, da je po podatkih organizacije Childinfo registriranih le 37 % rojstev.

 

Navedeni podatki nakazujejo, da se država sicer razvija, nima pa dovolj razvite javne uprave, ki bi omogočila pregled nad demografskim gibanjem prebivalstva, stanjem zdravstva (npr vakcinacija otrok), vpisom v redne programe šolanja na nediskriminatorni osnovi, zanesljive javne evidence za izdajo osebnih dokumentov in nadzor varnosti v državi in prehajanju državne meje. 

 

Slovenija, ki ima v evropskem merilu visoko razvite in kvalitetne programe upravljanja osebnih stanj z registrom prebivalstva in migracij, je v okviru petdnevnega usposabljanja za tri udeležence iz province Herat, ponudila predstavitev najpomembnejših univerzalnih pravnih standardov, osnove statističnega zbiranja in obdelovanja demografskih in vitalnih dogodkov, varstvo zasebnosti, preprečevanje korupcije, seznanitev s slovenskimi in mednarodnimi izkušnjami ter informacijskimi rešitvami na izbranih segmentih podpore upravljanja migracij ter prikaz modernega, celostnega upravljanja osebnih stanj.

 

Projekt je bil pilotskega značaja z namero, da se preveri koncept usposabljanja in možnosti dolgotrajnejšega in izdatnejšega angažiranja na omenjenem področju. Projekt je bil izveden decembra 2013 v Ljubljani, izvedel pa ga je ICPE. Več »