Skoči na vsebino

S POKLICNIMI USPOSABLJANJI DO EKONOMSKO IN DRUŽBENO USPEŠNIH AFGANISTANK

Projekt naslavlja skrb vzbujajoči položaj žensk v Afganistanu na področju izobraževanja in zaposlovanja. Zaradi diskriminacije in kulturno pogojene družbene, ekonomske in politične vloge žensk v afganistanski družbi številne nimajo dostopa do različnih oblik izobraževanja in možnosti zaposlitve.

 

Cilj projekta je povečati zaposljivost 100 socialno izključenih in revnih žensk iz Herata in njegove okolice v različnih poklicih z možnostjo zaposlitve ali samozaposlitve. Cilj projekta se bo uresničeval z izobraževanjem in usposabljanjem za različne poklice. Ženske bodo s pridobljenimi veščinami in vzpostavljenimi stiki v zasebnem sektorju lažje vstopile na trg delovne sile ali svoje izdelke dale na trg proizvodov. Zagotovljena jim bo tudi pomoč pri vstopu na trg dela ali vzpostavitvi lastnega malega podjetja. V okviru projekta jim bodo razdeljeni paketi materiala in opreme za začetek poslovanja, organizirana bosta dva sejma izdelkov, podpisan bo sporazum z lokalnim centrom za usposabljanje žensk za razstavljanje in prodajo njihovih izdelkov. Projekt predvideva tudi povečanje prepoznavnosti in promocijo izdelkov, ki jih bodo ženske naredile v okviru projekta.

 

Gre za organizacijsko in finančno trajnostni projekt, saj bo dosegal ekonomsko neodvisnost revnih žensk, ki bodo s pomočjo prihodka sposobne preživljati svoje družine. Z udeležbo žensk na trgu proizvodov in delovne sile ter spoznavanjem njihovih idej in potencialov se bo družba začela bolj zavedati pomena njihovega potenciala ter nujnosti njihovega izobraževanja in dela za prihodnost Afganistana. Več »