Skoči na vsebino

VEČ

Št. pogodbe

1811-16-000018

Prejemnik sredstev

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti

Koda prejemnika

21027 (ITF) International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

12220: Basic health care

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum podpisa pogodbe

11. 12. 2015

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2016

Do

 31. 12. 2016

Predvidena vrednost v EUR

2016

30.000,00

2016

 

Realizirana vrednost v EUR

2016

 

2016

 

Spletna objava (izvajalec)

www.itf-fund.si

Podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Enakost spolov

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Okolje

0 - ne vpliva

Dobro upravljanje

0 - ne vpliva