Skoči na vsebino

VEČ »

 

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

5107-37/2012/26

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Mednarodni center za promocijo podjetij / International Center for Promotion of Enterprises-ICPE

Koda prejemnika / Channel code

52000 () Other

Vrsta pomoči /

Type of aid

B03: prispevki za posebne programe mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij / contributions to  specific-purpose programmes and funds managed by international organisations (multilateral, INGO)

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

11110: Education policy and administrative management

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

25.7.2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.6.2014

Do / To

24.3.2015

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

50.000,00

2015

 50.000,00

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2014

 

2015

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.icpe.si/

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Okolje / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

2 - je poglavitni namen dejavnosti / principal objective