Skoči na vsebino

INFORMATIZIRANO UPRAVLJANJE OSEBNIH STANJ - NADGRADNJA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA AFGANISTANSKIH DRŽAVNIH URADNIKOV

Projekt  naslavlja problematiko uvajanja in razvijanja evidenc prebivalstva ter učinkovito vodenje osebnih stanj prebivalstva Republike Afganistan. Evidence prebivalstva predstavljajo enega od temeljnih predpogojev za uveljavljanje temeljnih socialnih, ekonomskih in političnih pravic prebivalcev. Projekt  predstavlja nadgradnjo uvodnega programa in upošteva izkušnje projektov za Afganistan, ki jih je v preteklih letih izvajal ICPE in sofinanciral MZZ. Projekt je bil izbran na temelju ocene potreb v državi, kakovosti projekta, smotrne porabe sredstev, zagotavljanja trajnosti projekta in uresničevanja ciljev RS v prizadevanjih mednarodne skupnosti za stabilizacijo  razmer v Afganistanu.


Cilj projekta je prenos znanja in strokovna usposobitev udeležencev iz afganistanskega javnega sektorja na področju informatiziranega upravljanja osebnih stanj. Ciljna skupina je do 6 udeležencev iz javnega sektorja, ki pokrivajo področje evidentiranja osebnih stanj, izdajo identifikacijskih dokumentov, zakonodaje, statistike in mejne policije. Cilji projekta so  doseženi v 10 dnevnem programu izobraževanja, ki je vsebovalo  seznanitev z elementi učinkovite politike osebnih stanj, predstavitev sodobnega, informatiziranega upravljanja osebnih stanj in študijske obiske področnih ministrstev ter upravnih enot kot nosilcev referenčnih programov v Sloveniji. Udeleženci so se seznanili tudi s tematiko kredibilnosti identifikacijskih listin, zlasti potovalnih dokumentov in z varovanjem osebnih podatkov. 

Rezultati projekta: Strokovno usposobljeni predstavniki javnega sektorja v Afganistanu na področju informatiziranega upravljanje osebnih stanj. Več »

 

Začetek izvajanja projekta izobraževanja afganistanskih državnih uradnikov, spletna novica MZZ, 17.3.2015