Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000073

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Global Zavod za pomoč in razvoj (IRD Global) /

International Relief and Development

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

15160: Human rights

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

17.6.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.5.2013

Do / To

10.10.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2013

30.000,00

2014

30.000,00

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2013

29.960,06

2014

 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.ird.si/Novice_1/Izvajanje-projekta-v-Afganistanu/

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Pomoč okolju / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.