Skoči na vsebino

DEKLICE V NAVZKRIŽJU Z ZAKONOM V AFGANISTANU

Dvoletni razvojni projekt v Afganistanu je namenjen psihosocialni pomoči mladoletnim dekletom v priporih v Heratu in izboljšanju njihovih možnosti za ponovno integracijo v družbo.

 
Projekt izvaja IRD - Zavod Global v sodelovanju s lokalnimi partnerji. Projekt poteka v obliki individualnega svetovanja ter v obliki delavnic na temo zdravstva in higiene za mladoletnike v priporih v Heratu ter njihove družine. Delavnice  vključujejo usposabljanje za ročne spretnosti in veščine s področja tradicionalnih obrti, ki lahko tvorijo temelj kasnejše ekonomske samostojnosti mladoletnikov. delavnice potekajo tudi na temo pismenosti, tečajev angleščine, računalniški tečaji itd. Projekt vključuje tudi delo z varnostniki in ostalim osebjem v priporih, srečanja z lokalnimi oblastmi in verskimi voditelji na temo kršenja človekovih pravic pripornicam in nezadostnega uresničevanja reform na področju pravosodja. Več »

 

Napoved okrogle mize Razvojno sodelovanje in Afganistan, spletna novica MZZ 3.9.2014