Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Ukrajina

Naslov projekta

Krepitev psihosocialne dobrobiti otrok iz Ukrajine

Številka pogodbe

C1811-17-000010

Prejemnik sredstev

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti

   -   sedež

Zabrv 12, 1292 Ig

   -   transakcijski račun

SI56 3000 0020 6276 259

Koda prejemnika

21027 (ITF) International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

12281: Health personnel development

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

12. 1. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 3. 2017

Do

31. 8. 2018

Pogodbena vrednost v EUR

100.000,00

Predvidena vrednost po letih v EUR

2017

50.000,00

2018

50.000,00

Realizirana vrednost po letih v EUR

2017

50.000,00

2018

50.000,0049.179,6550.000,00

Spletna stran izvajalca

www.itf-fund.si

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

1 - močno vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

1.5 Do leta 2030 poskrbeti za večjo vzdržljivost najrevnejših in ljudi, ki živijo v težkih razmerah, zmanjšati njihovo izpostavljenost in dovzetnost za skrajne vremenske pojave, ki so posledica podnebnih sprememb, ter druge gospodarske, socialne in okoljske pretrese in katastrofe