Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-15-0000007

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti / ITF Enhancing Human Security

Koda prejemnika / Channel code

21027 (ITF) International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

12281: Health personnel development

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

10.3.2015

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.3.2015

Do / To

31.11.2015

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2015

95.000,00

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2015

95.000,00

 

 

Spletna stran prejemnika /

Channel of delivery web page

 www.itf-fund.si/news/ongoing-support-provided-by-the-republic-of-slovenia

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

0 - ne vpliva / not targeted

Pomoč okolju / Aid to environment

0 - ne vpliva / not targeted

Dobro upravljanje / PD/GG

0 - ne vpliva / not targeted