Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

51103-18/2011/3

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Evropska banka za obnovo in razvoj / European Bank for Reconstruction and Development

Koda prejemnika / Channel code

46015 (EBRD) European Bank for Reconstruction and Development

Vrsta pomoči / Type of aid

B03: prispevki za posebne programe mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij / contributions to  specific-purpose programmes and funds managed by international organisations (multilateral, INGO)

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

23064: Nuclear power plants

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

14. 4. 2011

Obdobje izvajanja / Start – End

1. 1. 2012 - 31. 12. 2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

120.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

120.000

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.ebrd.com/pages/homepage.shtml