Skoči na vsebino

ČERNOBILSKI SKLAD

 

Republika Slovenija je na donatorski konferenci ob obletnici nesreče v jedrski elektrarni v Černobilu aprila 2011 v Kijevu napovedala prispevek v černobilski sklad (Chernobyl Shelter Fund) v skupnem znesku 120.000 EUR za obdobje treh let (2012–2014), iz katerega se financira sanacija dotrajanega sarkofaga in sanacija okolja nesreče. S sredstvi bo zgrajen objekt, ki bo prekril in ovil poškodovani ter dotrajani sarkofag, vključeval pa bo tudi odlagališče za izrabljeno gorivo, ki se bo uporabilo tudi za razgradnjo jedrske elektrarne. Več »