Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-11-000092

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Rdeči križ Slovenije /

Slovenian Red Cross

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

16010: Social welfare services

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve /

Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

23.7.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1. 3. 2013

Do / To

30. 9. 2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2013

30.000

 2014

30.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2013

30.000

 2014

30.000

Spletna objava (izvajalec)

http://www.rks.si/