Skoči na vsebino

VEČ

Št. projekta / Donor project N°

1811-14-500005

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Ministrstvo za zdravje / Ministry of Health

Koda prejemnika / Channel code

11000: Donor Government

Vrsta pomoči / Type of aid

D01: Donor country personnel

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

12110: Health policy and administrative management

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

16.7.2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

9.11.2014

Do / To

15.11.2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

25.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2014

14.941

 

 

Spletna stran prejemnika /

Channel of delivery web page

 

http://www.mz.gov.si/si/

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

0 - ne vpliva / not targeted

Pomoč okolju / Aid to environment

0 - ne vpliva / not targeted

Dobro upravljanje / PD/GG

2 – je poglavitni namen dejavnosti/principal objective