Skoči na vsebino

DELAVNICA ZDRAVSTVENE MREŽE JUGOVZHODNE EVROPE

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je v sodelovanju z Zdravstveno mrežo jugovzhodne Evrope in Svetovno zdravstveno organizacijo – Regionalnim uradom za Evropo ter ostalimi sodelujočimi partnerji izvedlo delavnico na temo zdravstvenih kadrov, ki je potekala 10. in 11. novembra 2014 v Ljubljani. Delavnice se je udeležilo 28 predstavnikov ministrstev za zdravje, inštitutov za javno zdravje ter zdravstvenih ustanov in izobraževalnih ustanov iz sedmih držav članic Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope.


Delo je potekalo v delovnih skupinah, v katerih so sodelujoči predstavili ter oblikovali skupna stališča glede priprave Strategije in Akcijskega načrta Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope za okrepitev človeških virov v zdravstvu v obdobju 2014-2020.  Sodelujoči predstavniki držav jugovzhodne Evrope so predstavili stanje ter ključne izzive na področju človeških virov v zdravstvu v njihovih matičnih državah, s poudarkom na fazi implementacije t.i. "WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel" ter izmenjali izkušnje na tem področju.  

 
V okviru delovnih skupin so bili izoblikovani predlogi, ki so služili kot podlaga za razpravo ministrov za zdravje in ostalih visokih predstavnikov iz držav članic Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope, ki so se na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije – Regionalnega urada za Evropo sešli 18. novembra 2014 v Skopju ter bili osnova za razpravo na 34. plenarnem zasedanju Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope 19. in 20. novembra 2014 v Skopju.

 

Eno od področij, ki je bilo izpostavljeno kot zelo pomembno in ga bo v posameznih državah Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope potrebno okrepiti, je harmonizacija zdravstvenih podatkov ter definicij na vsebinskem področju človeških virov v zdravstvu (zaposlovanja in izobraževanja), za namene skupnega poročanja EUROSTAT/WHO/OECD. Več »