Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Moldova

Naslov projekta

Medgeneracijski pristop v zagovarjanju človekovih pravic

Številka pogodbe

C1811-17-000031

Prejemnik sredstev

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Koda prejemnika

20000 () Non-governmental organisations (NGOs) and civil society

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

15160: Human rights

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

17. 2. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 2. 2017

Do

31. 7. 2019

Predvidena vrednost v EUR

2017

30.000,00

2018

35.000,00

2019

35.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2017

30.000,00

2018

 

2019

 

Spletna stran izvajalca

www.filantropija.org

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

16.3 Spodbujati spoštovanje načel pravne države na državni in mednarodni ravni ter poskrbeti za enakopraven dostop do pravnega varstva