Skoči na vsebino

MLADI KOT ZAGOVORNIKI ČLOVEKOVIH PRAVIC V PRIDNJESTROVJU

Projekt je bil namenjen ozaveščanju mladih med 15. in 18. letom starosti v Pridnestrju, ki bodo z vključevanjem v izobraževanje in s pridobitvijo volilne pravice v prihodnosti nosilci družbenih sprememb. 

 

 

Po metodologiji, prilagojeni mladim, se je septembra 2013 v Sloveniji usposobilo 12 moldavskih trenerjev, predstavnikov različnih sektorjev (javnega in nevladnega) za delo z  mladimi in za izvajanje usposabljanj po priročniku KOMPAS, ki so nato znanje o človekovih pravicah in vzgoji za aktivno državljanstvo prenesli na 18 vrstniških vzgojiteljev v Pridnestrju v Moldaviji.


Usposobljenih je bilo 18 mladih edukatorjev, ki so preko 12 tematskih delavnic uspešno prenašali znanje med svoje vrstnike in aktivno sodelovali kot prostovoljci na področju zagovarjanja in zaščite pravic ogroženih skupin. Dodatna znanja za delo z mladimi in skozi prakso so pridobili tudi lokalni trenerji, ki so prvič delali na takšen način – usmerjali mlade za delo z mladimi.


Skupaj je bilo v delavnice vključenih 200 mladih iz prostovoljskega združenja M-League in iz Bender Collegea, ki je pridobilo znanja s področja človekovih pravic in razvilo nove veščine skozi interaktivno delo, kjer je bil poudarek na razvoju komunikacijskih veščin, kritičnem mišljenju, skupinskem delu, sodelovanju, poslušanju, upoštevanju mnenj itd. Deležni so bili izobraževanja o različnih temah v povezavi s človekovimi pravicami, kar jih je že spodbudilo k prostovoljni pomoči vrstnikom z učnimi težavami, starejšim in drugim socialno šibkim skupinam. Dolgoročno se bodo pogosteje vključevali v civilne pobude in postopke odločanja ter bodo sposobni konstruktivno reševati medetnične, politične in verske spore. Mogoča bo tudi vključitev programa v šolski vsakdanjik. Več »