Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe /

Donor project N°

1811-14-000063

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Slovenska filantropija /

Slovene Philanthropy

Koda prejemnika /

Channel code

20000 () NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS (NGOs) AND CIVIL SOCIETY

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / 

Purpose code

15160: Human rights

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe /

Commitment date

29. 5. 2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1. 5. 2014

Do / To

30. 5. 2016

Predvidena vrednost v EUR /

Commitments in EUR

2014

24.000,00

2015

31.000,00

2016

25.000,00

Realizirana vrednost v EUR /

Amounts extended in EUR

2014

24.000,00

2015

31.000,00

2016

25.000,00 

Spletna objava (izvajalec)

http://www.filantropija.org/programi/razvojno-sodelovanje/moldavija/

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) / Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Okolje / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.