Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000011

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj / Centre for international cooperation and development

Koda prejemnika / Channel code

10000 PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

14021: Water supply - large systems

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

17.4.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

12. 9. 2014

Do / To

31. 12. 2015

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

320.000,00

 

Realizirana vrednost v EUR /Amounts extended in EUR

2015

320.000,00

 

 

Spletna stran prejemnika /

Channel of delivery web page

 

www.cmsr.si

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Pomoč okolju / Aid to environment

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.