Skoči na vsebino

IZGRADNJA DVEH BIOLOŠKIH ČISTILNIH NAPRAV ZA ODPADNO VODO V OKROŽJU STRASENI

S pomočjo donacije Republike Slovenije sta bili zgrajeni dve čistilni napravi. Prva čistilna naprava prečiščuje odpadne vode posebne šole in internata v mestu Straseni. S postavitvijo čistilne naprave se je zagotovila potrebna količina vode, s katero so izpolnjeni minimalni sanitarni standardi oskrbe otrok, obenem pa se bo zmanjšalo onesnaževanje okolja.

 
Druga čistilna naprava je postavljena v otroškem rekreativnem taboru, ki se nahaja v gozdnatem predelu Cepriana. Tabor, ki deluje že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, je nujno potreben temeljite prenove. Za delovanje tabora je ključnega pomena čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda. V začetku bo čistilna naprava namenjena za približno 260 uporabnikov tabora (otrok, ki bodo bivali v počitniškem domu in hišah, in zaposlenih v taboru), kasneje pa se bodo nanjo lahko priključili tudi sosednji prebivalci, tako da bo končna kapaciteta čistilne naprave 500 uporabnikov.

 

Osnovni cilj projekta je zagotoviti ustrezno upravljanje z odpadnimi vodami in s tem zmanjšanje onesnaževanja podzemnih voda. Z delovanjem čistilnih naprav se bodo izboljšali pogoji za izvajanje socialnih programov za otroke in trajnostni razvoj okrožja Straseni. Več »