Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-11-000085

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Slovenska filantropija / Slovene Philanthropy

Koda prejemnika / Channel code

22000 () Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

11230: Basic life skills for youth and adults

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

8.6.2011

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.8.2011

Do / To

31.5.2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

99.052,00

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

93.837,04

Spletna objava (izvajalec)

http://www.filantropija.org/programi/razvojno-sodelovanje/moldavija/