Skoči na vsebino

IZBOLJŠANJE IZOBRAŽEVANJA IN SOCIALNE INTEGRACIJE ROMSKIH OTROK

 

V okrožju Ocnita, kjer živi največja romska skupnost v državi, je med avgustom 2011 in majem 2013 potekalo izobraževanje šolskih delavcev za pomoč otrokom z učnimi težavami in otrokom, ki živijo v neprimernih socialnih razmerah. Deset strokovnjakov s področja izobraževanja in duševnega zdravja se je usposobilo za opravljanje vloge trenerja na seminarjih za učitelje. Znanja so nato prenesli na štirideset učiteljev in drugih šolskih delavcev iz 29 šol v okrožju Ocnita ter deset lokalnih strokovnjakov, ki so za izvajanje svojega dela prejeli uporabna gradiva o psihosocialnem zdravju otrok v svojem jeziku. Za učitelje, ki niso bili vključeni v osrednje usposabljanje, je partnerska organizacija s trenerji izvedla deset enodnevnih delavnic in okroglih miz, na katerih je sodelovalo 271 učiteljev in lokalnih strokovnjakov.

 

V okviru projekta je bilo pomoči deležnih približno pet tisoč otrok, od tega dva tisoč romskih. Učitelji in šolski delavci so že med usposabljanjem poročali o izkušnjah pri vsakodnevni uporabi pridobljenega znanja in posredovanju znanja poklicnim kolegom, pridobljena znanja in izkušnje pa uporabljajo tudi po koncu projekta.

 

Ob koncu projekta sta bili v regiji Ocnita organizirana sklepna konferenca, namenjena seznanitvi s projektom in razširjanju njegovih vsebin, in okrogla miza v Kišinjevu, na kateri so udeleženci podprli prenos modela projekta na državno raven. Sodelovala je tudi predstavnica iz Beslana v Severni Osetiji, kjer je Slovenska filantropija v preteklosti izvajala soroden projekt.

 

Projekt je izvedla Slovenska filantropija s partnersko organizacijo IRD Slovenija. Skupna vrednost je znašala 104.893,66 EUR, od tega je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije prispevalo 93.837,04 EUR, preostalo je prispeval izvajalec.

 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je v letu 2013 podprlo dveletni nadaljevalni projekt »Mladi kot zagovorniki človekovih pravic v Pridnjestrovju«. Več »