Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Belorusija

Naslov projekta

Zdravstvena rehabilitacija otrok iz Belorusije

Številka pogodbe

C1811-17-000020

Prejemnik sredstev

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti

 
  • sedež
 

Zabrv 12, 1292 Ig

 
  • transakcijski račun
 

SI56 3000 0020 6276 259

Koda prejemnika

21027 (ITF) International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance

Vrsta pomoči

C01: projekt

Vsebinska opredelitev pomoči

12191: Medical services

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

20. 1. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 3. 2017

Do

31. 8. 2018

Pogodbena vrednost v EUR

40.000,00

Predvidena vrednost po letih v EUR

2017

20.000,00

2018

20.000,00

Realizirana vrednost po letih v EUR

2017

20,000,00

2018

 

Spletna stran izvajalca

www.itf-fund.si

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

2 - je poglavitni namen dejavnosti

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030

3.9 Do leta 2030 občutno zmanjšati število primerov smrti in bolezni zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam ter onesnaženosti zraka, vode in tal