Skoči na vsebino

ORGANIZACIJA SEMINARJA ZA STROKOVNJAKE DAICMA - DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL / CENTRA ZA PROTIMINSKO AKCIJO KOLUMBIJE

V okviru projekta je ITF v Kolumbiji 23.5.2017 vzpostavil pisarno ITF v Bogoti in zaposlil lokalnega koordinatorja. Delovanje lokalne pisarne je omogočilo kontinuirano prisotnost ITF-a na različnih sestankih in v razpravah v zvezi z izdelavo in implementacijo protiminskega programa Kolumbije ter sodelovanje z relevantnimi akterji na tem področju. ITF je vzdrževal redne stike z nacionalno protiminsko avtoriteto (DAICMA). V sodelovanju z DAICMA je ITF v marcu 2018 v prostorih pisarne ITF v Bogoti organiziral posvetovalne sestanke, na katerih je bilo navzočih 11 strokovnjakov DAICME, Delegacije EU, fundacije Colombia en Paz, organizacije Humanicemos in UNMAS. Na sestankih so bile predstavljene izkušnje ITF-a na področju protiminske akcije in programi, ki  jih je ITF izvedel v Kolumbiji v zadnjih letih. Predstavniki DAICME so predstavili načrt za razminiranje Kolumbije 2018-2021 in nacionalne prioritete pri izvedbi programov protiminske akcije. Določene so bile osnovne  smernice razminiranja v Kolumbiji, med ostalim tudi projekt reintegracije bivših pripadnikov FARC-a in njihovo sodelovanje pri razminiranju Kolumbije. Več »