Skoči na vsebino

ORGANIZACIJA SEMINARJA ZA STROKOVNJAKE DAICMA - DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL / CENTRA ZA PROTIMINSKO AKCIJO KOLUMBIJE

Projekt se osredotoča na izvedbo aktivnosti, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju kapacitet omenjenega Centra ter uvrščajo Slovenijo med vidne donatorke Globalne pobude. Namen projekta je usposabljanje in izobraževanje kolumbijskih strokovnjakov na različnih področjih protiminskega delovanja. ITF bo v okviru projekta izvedla niz seminarjev v Sloveniji, Hrvaški ter Bosni in Hercegovini, ki bodo namenjeni izboljšanju tehnične, strokovne in poklicne usposobljenosti izbranih kolumbijskih strokovnjakov.

 

Izvedba projekta bo omogočila izboljšanje postopkov načrtovanja, usklajevanja, izvajanja in spremljanja na vseh področjih protiminskega programa v Kolumbiji in razvoj DAICMA.


Ministrstvo projekt financira v višini do 25.000 EUR. Več »