Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000075

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

IRD, Global Zavod za pomoč in razvoj / International Relief and Development

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

52010: Food Aid/Food Security programme

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

31.5.2013

Obdobje izvajanja / Start – End

1. 5. 2013 - 10. 10. 2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

20.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

19.795,47

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

www.ird.si