Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta / Donor project N°

1811-13-000074

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

Zavod za gozdove Slovenije / Slovenia forest service

Koda prejemnika / Channel code

10000 PUBLIC SECTOR INSTITUTIONS

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

31210: Forestry policy and administrative management

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

3.6.2013

Obdobje izvajanja / Start – End

1.4.2013 - 31.10.2013

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

10.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

9.311,08

Spletna stran prejemnika / Channel of delivery web page

http://www.zgs.si/slo/aktualno/sporocila-za-javnost/article/692/290/index.html

http://www.zgs.si/slo/zavod/mednarodni-projekti/krepitev-zmogljivosti-usposabljanje-gozdarskega-sektorja-za-boljse-delo-z-lokalnim-prebivalstvom-gvajana-iwokrama/index.html