Skoči na vsebino

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI - USPOSABLJANJE GOZDARSKEGA SEKTORJA ZA BOLJŠE DELO Z LOKALNIM PREBIVALSTVOM

 

V okviru programa Mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) izvedel projekt »Krepitev zmogljivosti – usposabljanje gozdarskega sektorja za boljše delo z lokalnim prebivalstvom, Gvajana, Iwokrama«, ki je vseboval kratko misijo dveh gozdarskih strokovnjakov v Gvajani. Cilji projekta so bili zastavljeni v treh vsebinskih sklopih, in sicer: (1) Analiza stanja in opredelitev konkretnih možnosti nadaljnjega sodelovanja med državama, kjer so navezali stike z vsemi pomembnejšimi deležniki v gozdarstvu. Najpomembnejše partnerstvo je bilo vzpostavljeno med ZGS, GFC in FTC ter mednarodnim centrom IWOKRAMA; (2) Seznanjenost in usposobljenost gozdarjev v veščinah gozdarskega svetovanja in uporaba metod sodelovanja. Cilj je bil dosežen z izvedbo dveh delavnic, in sicer o gozdarskem svetovanju ter o sodelovanju v gozdarstvu (27 udeležencev); (3) Ocena možnosti uporabe orodja WISDOM kot pomoč pri oblikovanju politike rabe lesne biomase. Cilj je bil dosežen z izvedbo delavnice na to temo (16 udeležencev), ki je vključevala dve predavanji (REDD+ in monitoring površine gozdov v Gvajani, Možnosti uporabe WISDOM-a pri gospodarjenju z lesno biomaso). Dodatno je bilo v okviru projekta izvedeno predavanje o gozdovih in gozdarstvu v Sloveniji ter skrbi za gozdove v korist narave in ljudi na Univerzi v Gvajani (19 udeležencev). Več »