Skoči na vsebino

RAZVOJ NVO ZA UČINKOVITEJŠE IN USPEŠNEJŠE IZVAJANJE PROJEKTOV S PODROČJA MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI

Sloga od leta 2006 deluje kot platforma oziroma mreža NVO na področju MRS in HP ter povezuje NVO, spodbuja njihovo sodelovanje ter z njihovim aktivnim vključevanjem, predvsem v delovnih skupinah, vpliva na spremembe v politikah.

 

V okviru dvoletnega projekta je Sloga dosegla naslednje rezultate:
1. večjo informiranost NVO o MRS in HP na nacionalni, evropski in globalni ravni;
2. okrepila znanje predstavnikov NVO na področjih projektnega managementa, prijav na razpise, zagovorništva in izvajanja aktivnosti na področju MRS in HP in
3. s slovenskimi NVO je prispevala pri oblikovanju evropske razvojne politike.

 

Sloga je redno ažurirala spletni portal, Facebook in Twitter profil, pripravila 102 e-novic, izdala 4 številke časopisa Slogopis, objavila 32 člankov, organizirala 9 delavnic, opravila 242 svetovalnih ur in izvedla 5 obiskov EU dogodkov. Več »