Skoči na vsebino

VEČ

Št. pogodbe

C1811-16-000037

Prejemnik sredstev

Združenje za razvoj organizacij in posameznika Ju3

Koda prejemnika

20000 () Non-governmental organisations (NGOs) and civil society

Vrsta pomoči

B01: prispevki za osnovo delovanje nevladnih organizacij, drugih pravnih oseb zasebnega prava, javno-zasebnih partnerstev in raziskovalnih ustanov

Vsebinska opredelitev pomoči

99810: Sectors not specified

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum podpisa pogodbe

1. 4. 2016

Obdobje izvajanja

Od

1. 4. 2016

Do

15. 10. 2017

Predvidena vrednost v EUR

2016

20.000,00

2017

20.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2016

20.000,00

2017

20.000,00 

Spletna objava (izvajalec)

www.zdruzenje-ju3.org

Podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Enakost spolov

ni podatka

Okolje

ni podatka

Dobro upravljanje

0 - ne vpliva