Skoči na vsebino

ZA GLOBALNO BOLJŠI JUTRI

V okviru projekta je bilo oblikovano novo podporno okolje namenjeno nevladnim organizacijam s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Namen projekta je bil okrepiti aktivno vlogo nevladnih organizacij pri oblikovanju politik in izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja.


Cilji projekta so bili:
1. Povečati poznavanje možnosti za financiranje iz virov izven Republike Slovenije. Cilj je bil dosežen preko usposabljanj, svetovanj, mentorstev in priročnikov.
2. Povečati znanje zaposlenih v nevladnih organizacijah in omogočiti prenos znanja pri oblikovanju politik mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na nacionalni in mednarodni ravni. Cilj je bil dosežen preko delavnic, ki so bile namenjene konsolidaciji stališč in/ali medsebojnemu učenju, in krepitvi strokovnih znanj zaposlenih.
3. Povečati obveščenost o aktualnih dogajanjih in novostih na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.  Oblikovana je bila spletna stran, Facebook stran in Linkedin stran za obveščanje, na katerih se bodo dnevno objavljale novice in pomembne informacije.


Organiziranih je bilo 11  dnevnih usposabljanj in opravljenih  153 individualnih svetovalnih ur. Pripravljena sta bila dva priročnika z informacijami, kako do novih virov financiranja, objavljenih je bilo 323 dnevnih e-novic in pripravljenih 9 skupnih stališč. Več »