Skoči na vsebino

VSTANI IN UKREPAJ: PRIHODNOST, KI JO ŽELIMO

Projekt se je osredotočal predvsem na Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila sprejeta septembra 2015 na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju. Društvo za Združene narode za Slovenijo vidi pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v naslednjih letih tudi v učinkoviti komunikaciji s ključnimi akterji in v sodelovanju s partnerji.

 

Glavni cilj projekta je bil ozaveščati javnost o ciljih trajnostnega razvoja, mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči.

 

Pripravljene so bile vseslovenske smernice komuniciranja ciljev trajnostnega razvoja, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, spletni medij pOZNavalec, organizirani številni dogodki in delavnice ter druge aktivnosti preko katerih so bile različne javnosti, predvsem pa otroci in mladi informirani o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. Več »

 

pOZNavalec.si - spletni medij, ki je nastal v okviru projekta

CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA - Prihodnost, ki jo želimo (publikacija)
17 Ciljev za spremembo sveta (publikacija)
Smernice komuniciranja ciljev trajnsotnega razvoja, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
Mladi iz Slovenije in tujine o sodobnih globalnih neenakostih, spletna novica MZZ, 14. 7. 2016
Nov spletni medij pOZNavalec, spletna novica MZZ, 1. 7. 2016
Poletna šola ''Begunci in ‘begunci’: Globalen izziv, ne (samo) evropski'', spletna novica MZZ, 29. 6. 2016