Skoči na vsebino

VSTANI IN UKREPAJ: PRIHODNOST, KI JO ŽELIMO

Kampanja "VSTANI IN UKREPAJ: prihodnost, ki jo želimo" (potekala je že v okviru milenijske kampanje), se bo v okviru projekta osredotočala predvsem na Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila sprejeta septembra 2015 na Vrhu OZN o trajnostnem razvoju. Društvo za Združene narode za Slovenijo vidi pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v naslednjih letih tudi v učinkoviti komunikaciji s ključnimi akterji in strateških partnerstvih.

 

Glavni cilj projekta je ozaveščati javnost o ciljih trajnostnega razvoja, mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter njenih izzivih.

 

Društvo bo pripravilo vseslovenske smernice komuniciranja ciljev trajnostnega razvoja, strategijo komuniciranja mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in izzivov le-te, spletni medij ter druge aktivnosti preko katerih bodo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter izzivih slednje informirane različne javnosti s poudarkom na otrocih in mladih. Več »


Mladi iz Slovenije in tujine o sodobnih globalnih neenakostih, spletna novica MZZ, 14. 7. 2016
Nov spletni medij pOZNavalec, spletna novica MZZ, 1. 7. 2016
Poletna šola ''Begunci in ‘begunci’: Globalen izziv, ne (samo) evropski'', spletna novica MZZ, 29. 6. 2016