Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Slovenija

Naslov projekta

Trajnostno. Lokalno. Globalno.

Številka pogodbe

C1811-18-000003

Prejemnik sredstev

SLOGA - Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Koda prejemnika

20000 Non-governmental organisations (NGOs) and civil society

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

99820: Promotion of development awareness

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

18. 1. 2018

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2018

Do

15. 10. 2020

Predvidena vrednost v EUR

2018

30.000,00

2019

35.000,00

2020

35.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2018

2019

 

2020

 

Spletna stran izvajalca

www.sloga-platform.org

Vpliv na okolje

1 - močno vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

1 - močno vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

1 - močno vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva