Skoči na vsebino

SPODBUJANJE AKTIVNOSTI DIGITALNE DIPLOMACIJE V DRŽAVAH ZAHODNEGA BALKANA IN VZHODNE EVROPE

V letu 2017 je Center za evropsko prihodnost v sodelovanju in sofinanciranju Veleposlaništva Združenih držav Amerike v Sloveniji izvedel projekt "Spodbujanje aktivnosti digitalne diplomacije v državah Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope".

 

Dolgoročni cilj projekta je bil povezati službe za odnose z javnostmi ministrstev za zunanje zadeve in drugih služb za odnose z javnostmi vlad, pristojnih za komuniciranje zunanjepolitičnih tem držav Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope in na ta način spodbuditi njihovo sodelovanje in usklajevanje, predvsem, ko gre za poročanja o skupnih političnih prioritetah. Usposabljanja se je udeležilo 58 oseb.

 

V okviru projekta je bilo v Sloveniji organizirano usposabljanje, z namenom krepitve zmogljivosti držav pri načrtovanju, usklajevanju in pripravi digitalnih kampanj preko različnih orodij digitalnega komuniciranja. Usposabljanje je med drugim obsegalo naslednje tematike: zakonitosti delovanja družbenih omrežij; predstavitev, kako U.S. Department of State uporablja digitalna komunikacijska orodja in na kakšen način jih uporablja Slovenija; izgradnja digitalnega ekosistema; kakšni so digitalni trendi v Sloveniji, Evropi in v globalnem merilu; izgradnja družbenih omrežij (spodbujanje dvosmerne komunikacije, razvijanje blagovne znamke, novačenje in oglaševanje); povezovanje tradicionalnih in digitalnih komunikacij za strateško komuniciranje; načini pisanja objav; primeri najboljših kampanj in dobrih praks ciljnih držav na družbenih omrežjih (pri čemer bo posebej izpostavljena Ukrajina); izvedba digitalne kampanje mednarodnega razvojnega sodelovanja RS od načrtovanja do izvedbe in naučenih lekcij; delavnice za izvedbo kampanj na Facebooku in Twitterju ter vizualizacije in multimedije predvsem na YouTube portalu. Pripravljen je bil tudi zbornik za učinkovito digitalno komuniciranje.

 

Zaradi sofinanciranja s strani veleposlaništva Združenih držav Amerike bo projekt v 2018 nadgrajen še z izdajo podrobnejšega priročnika za učinkovito komuniciranje in dodatnim usposabljanjem (april 2018) za nove udeležence iz ciljnih držav. V okviru Strateškega foruma Bled bo organizirana dodatna delavnica za najbolj proativne udeležence. Več»

 

NAPOVED: Trening digitalne diplomacije bo združil predstavnike za odnose z javnostmi Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope, spletna novica MZZ, 22. 11. 2017

Uspešno zaključen projekt “Spodbujanje aktivnosti digitalne diplomacije v državah Zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope”, spletna novica MZZ, 12. 12. 2017