Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-14-000062

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

SLOGA, Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč/SLOGA Platform of NGOs for Development Cooperation and Humanitarian Aid

Koda prejemnika /

Channel code

22000 () NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS (NGOs) AND CIVIL SOCIETY

Vrsta pomoči /

Type of aid

H01: ozaveščanje o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja / development awareness

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

99810: Sectors not specified

Financer / Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

28.5.2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.5.2014

Do / To

31.3.2015

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

10.000,00

2015

5.000,00

Realizirana vrednost v EUR /

Amounts extended in EUR

2014

 10.000,00

2015

 5.000,00

Spletna objava (izvajalec)

http://www.sloga-platform.org/

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Okolje / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.