Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-13-000076

Prejemnik sredstev /

Channel of delivery name

Slovenska fundacija za UNICEF, ustanova / Slovenian Fundation for UNICEF, the institution

Koda prejemnika / Channel code

22000 Donor country-based NGO

Vrsta pomoči /

Type of aid

H01: ozaveščanje o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja / development awareness

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

99820: Promotion of Development Awareness

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve /

Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

12.6.2013

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1. 2. 2013

Do / To

10. 10. 2014

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2013

15.000

 2014

15.000

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2013

15.000

 2014

15.000

Spletna objava (izvajalec)

www.unicef.si