Skoči na vsebino

VEČ

Št. pogodbe

1811-16-000041

Prejemnik sredstev

Sloga - Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Koda prejemnika

20000 () Non-governmental organisations (NGOs) and civil society

Vrsta pomoči

H01: ozaveščanje o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja

Vsebinska opredelitev pomoči

99820: Promotion of development awareness

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve

Datum podpisa pogodbe

18. 4. 2016

Obdobje izvajanja

Od

15. 4. 2016

Do

15. 10. 2017

Predvidena vrednost v EUR

2016

15.000,00

2017

15.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2016

15.000,00

2017

15.000,00

Spletna objava (izvajalec)

www.sloga-platform.org

Podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Enakost spolov

ni podatka

Okolje

ni podatka

Dobro upravljanje

0 - ne vpliva