Skoči na vsebino

KONZORCIJ NVO: Z GLOBALNIM UČENJEM DO GLOBALNIH CILJEV!

Področje globalnega učenja se osredotoča na vzroke in posledice globalnih izzivov ter nas opremlja z znanji, veščinami in vrednotami, ki so potrebni za njihovo reševanje. To področje v veliki meri pokrivajo cilji trajnostnega razvoja.


Glavni cilji projekta:
1. prispevati k večji podpori globalnemu učenju med pedagoškimi delavci v vsaj šestih statističnih regijah;
2. prispevati k večji prepoznavnosti in podpori ciljev trajnostnega razvoja in humanitarni pomoči med otroki in mladimi iz vsaj devetih statističnih regij;
3. usklajeno delovanje nevladnih organizacij v odnosu do drugih deležnikov.


Glavne projektne aktivnosti, ki jih je nosilec projekta izvajal v sodelovanju z dvanajstimi slovenskimi nevladnimi organizacijami so bile: 6 delavnic za 164 učiteljev formalnega in neformalnega izobraževanja, motivacijski dan za učitelje (34 udeležencev), 17 novičnikov preko katerih so izobraževalce seznanjali o novostih s področja globalnega učenja, priročnik o povezavi med globalnim učenjem in cilji trajnostnega razvoja, nacionalna konferenca s 75 udeleženci, 30 delavnic (za skupno 1153 otrok in mladih) v devetih statističnih regijah Slovenije, redne zagovorniške aktivnosti, koordinacija Tedna globalnega učenja, ki je vključeval 90 dogodkov, spletna kampanja preko 17 tematskih mesecev o ciljih trajnostnega razvoja itd. Več »

 

Rezultati projekta
Priročnik "Z globalnim učenjem do globalnih ciljev"
Slogopis o globalnem učenju

Novičniki za učitelje

Tematski meseci