Skoči na vsebino

VEČ »

Št. projekta oz. pogodbe / Donor project N°

1811-14-000046

Prejemnik sredstev / Channel of delivery name

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti

Koda prejemnika /

Channel code

21027 (ITF) International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance

Vrsta pomoči / Type of aid

C01: projekti / project-type interventions

Vsebinska opredelitev pomoči / Purpose code

11230: Basic life skills for youth and adults

Financer /

Extending agency

Ministrstvo za zunanje zadeve /

Ministry of Foreign Affairs

Datum podpisa pogodbe / Commitment date

30.5.2014

Obdobje izvajanja / Start - End

Od / From

1.6.2014

Do / To

31.10.2015

Predvidena vrednost v EUR / Commitments in EUR

2014

50.000,00

2015

50.000,00

Realizirana vrednost v EUR / Amounts extended in EUR

2014

50.000,00 

2015

50.000,00

Spletna objava (izvajalec)

http://www.itf-fund.si/

Podnebne spremembe (blaženje) /

Climate change (mitigation)

0 - ne vpliva / not targeted

Podnebne spremembe (prilagajanje) /

Climate change (adaptation)

0 - ne vpliva / not targeted

Enakost spolov / Gender equality

n. p. / n. a.

Okolje / Aid to environment

n. p. / n. a.

Dobro upravljanje / PD/GG

n. p. / n. a.