Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Palestina

Naslov projekta

Psihosocialna pomoč žrtvam konfliktov in pomoč na področju celostne rehabilitacije v Gazi

Številka pogodbe

C1811-17-000017

Prejemnik sredstev

ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti

   -   sedež

Zabrv 12, 1292 Ig

   -   transakcijski račun

SI56 3000 0020 6276 259

Koda prejemnika

21027 (ITF) International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

12191: Medical services

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

20. 1. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 2. 2017

Do

1. 2. 2019

Pogodbena vrednost v EUR

130.000,00

Predvidena vrednost po letih v EUR

2017

65.000,00

2018

65.000,00

Realizirana vrednost po letih v EUR

2017

2018

 

Spletna stran izvajalca

www.itf-fund.si

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 -  močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030