Skoči na vsebino

PSIHOSOCIALNA POMOČ ŽRTVAM KONFLIKTOV IN POMOČ NA PODROČJU CELOSTNE REHABILITACIJE V GAZI

V letih 2017 in 2018 se bo izvajal program psihosocialne pomoči žrtvam konfliktov iz Gaze, ki bo zajel usposabljanje za šolske in tudi predšolske svetovalne delavce, saj se je pokazala potreba po pomoči predšolskim otrokom - žrtvam konfliktov. V okviru teh aktivnosti je predvidena vzpostavitev treh svetovalnih enot na šolah. Prav tako se bo izvajal program pomoči s področja celostne rehabilitacije. Nudila se bo pomoč v CBR (manjših skupnostih, ki so nastale na področjih, kjer ni rehabilitacijskih centrov oz. drugih centrov pomoči žrtvam konfliktov). Predvideno je tudi usposabljanje štirih palestinskih strokovnjakov s področja fizikalne medicine in rehabilitacije na URI Soča. Več»