Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Libanon

Naslov projekta

Ekonomsko in psihosocialno opolnomočenje žensk begunk v libanonskem Ein El Helwah (EEH)

Številka pogodbe

C1811-17-000034

Prejemnik sredstev

Zavod KROG izobraževanje, razvoj, dobrodelnost

Koda prejemnika

20000 () Non-governmental organisations (NGOs) and civil society

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

16010: Social / welfare services

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

20. 2. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2017

Do

30. 9. 2019   

Predvidena vrednost v EUR

2017

45.000,00

2018

50.000,00

2019

55.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2017

45.000,00

2018

 

2019

 

Spletna stran izvajalca

www.zavod-krog.si

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030