Skoči na vsebino

MOJA SKUPNOST EIN EL HELWAH – PSIHOSOCIALNA PODPORA SIRSKIM IN PALESTINSKIM BEGUNCEM, OTROKOM IN ŽENSKAM V EIN EL HELWAH

Namen projekta je zagotovitev pomoči in opolnomočenje palestinskih in sirskih beguncev v Libanonu, s posebnim poudarkom na otrocih in ženskah. Končni cilj je krepitev odnosov med različnimi skupnostmi v begunskem centru Ein El Helwah, zagotavljanje psihosocialne pomoči ženskam in otrokom ter zmanjševanje napetosti med begunsko skupnostjo in državo gostiteljico.

 

Predvideni rezultati se osredotočajo na:
- Usposobljena skupina mladih palestinskih in sirskih animatorjev za otroke ter za organiziranje skupnih aktivnosti za različne skupnosti v Ein El Helwah;
- Zagotovljena psihosocialna oskrba 200 sirskih in palestinskih begunk;
- Zagotovljena psihosocialna oskrba 200 sirskih in palestinskih otrok;
- Novi begunci so integrirani v obstoječo skupnost in sodelujejo pri reševanju skupnih težav skupnosti.

 

Projekt ima dolgoročni učinek, saj bo preko svojih aktivnosti pripomogel k dolgoročni krepitvi medsebojnega spoštovanja in zagotavljanja psihosocialne pomoči beguncem. Obenem bo imel projekt pozitivne učinke na udeležence aktivnosti in širšo okolico ter pripomogel k dolgoročnemu zdravemu razvoju begunskih otrok. Več »