Skoči na vsebino

VEČ

Država prejemnica

Jordanija

Naslov projekta

Z opolnomočenjem mater in otrok do boljše prihodnosti sirskih družin v Jordaniji

Številka pogodbe

C1811-17-000033

Prejemnik sredstev

Zavod KROG izobraževanje, razvoj, dobrodelnost

Koda prejemnika

22000 () Donor country-based NGO

Vrsta pomoči

C01: projekti

Vsebinska opredelitev pomoči

16020: Employment policy and administrative management

Financer

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Datum podpisa pogodbe

30. 1. 2017

Obdobje izvajanja

Od

1. 1. 2017

Do

30. 9. 2019

Predvidena vrednost v EUR

2017

45.000,00

2018

50.000,00

2019

55.000,00

Realizirana vrednost v EUR

2017

2018

 

2019

 

Spletna stran izvajalca

www.zavod-krog.si

Vpliv na podnebne spremembe (blaženje)

0 - ne vpliva

Vpliv na podnebne spremembe (prilagajanje)

0 - ne vpliva

Vpliv na biodiverziteto

0 - ne vpliva

Vpliv na dezertifikacijo

0 - ne vpliva

Vpliv na enakost spolov

1 - močno vpliva

Vpliv na zmanjšanje tveganja nesreč

0 - ne vpliva

Vpliv na povečanje odpornosti na nesreče

0 - ne vpliva

Ključni (pod)cilj trajnostnega razvoja iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030