Skoči na vsebino

JORDANIJA SKOZI OČI OTROKA

Projekt je bil izveden z namenom povečanja vloge šolskih delavcev na področju opolnomočenja otrok in ozaveščanja o pravicah otrok ter okrepitve spoštovanja in uresničevanja otrokovih pravic.

 

V okviru projekta so bili doseženi vsi predvideni rezultati, in sicer: trening za trenerje: celostni desetdnevni trening skupine 15 – ih mentorjev za izvajanje usposabljanj o otrokovih pravicah in za opolnomočenje otrok; štiri celodnevne delavnice za starše: 80 staršev je sodelovalo na usposabljanjih glede pomembnosti spoštovanja pravic otrok in otrokovem razvoju, izvedeni so bili trije dogodki za promocijo pravic otrok; izvedenih je bilo tudi 12 delavnic za 80 otrok iz 10 – ih različnih šol z namenom, da se otroci seznanijo s svojimi pravicami ter pridobijo življenjske veščine za obrambo svojih pravic in aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji s tem povezanih aktivnosti. Poleg tega so bili izvedeni tudi trije dogodki za promocijo pravic otrok, katerih se je udeležilo približno 1000 gostov.

 

Za projekt je bilo namenjenih 31.000 EUR sredstev, od tega do 16.000 EUR v letu 2014 in do 15.00 EUR v letu 2015.

 

Omenjeni projekt se je uspešno zaključil v drugi polovici leta 2015. Več »

 

Jordanija skozi oči otroka, spletna novica MZZ, 16.10.2014