Skoči na vsebino

INTEGRIRANI PROGRAM TELEMEDICINE IN E-ZDRAVJA – REPUBLIKA ZELENORTSKI OTOKI: FAZA III

Splošni cilj projekta je bila dopolnitev obstoječega integriranega programa telemedicine in e-zdravja (IPTeZ-ZO) na Zelenortskih otokih in z namestitvijo telemedicinskega vozička, usposabljanjem zdravstvenega osebja ter podporo tehničnemu osebju v določeni meri zagotoviti trajnost dejavnosti telemedicine na Zelenortskih otokih. 

 

Faza I in Faza II Integriranega programa telemedicine in e-zdravja na Zelenortskih otokih sta bili prav tako omogočeni s finančno podporo Ministrstva za zunanje zadeve RS v letih 2012 do 2014. V tem obdobju je bilo vzpostavljenih 10 centrov za telemedicino na devetih poseljenih otokih. Ob tem je bilo omogočeno usposabljanje več kot 50 % zdravstvenega osebja na Zelenortskih otokih.

 

V okviru tega projekta je bila načrtovana dopolnitev IPTeZ-ZO v dveh komponentah Faze III, ki so bile izvedene v letih 2016 in 2017. V prvem delu projekta je bil z namestitvijo telemedicinskega vozička vzpostavljen Center za telemedicno na otoku  Santo Antão, v mestu Porto Novo. Sledilo je usposabljanje zdravstvenega osebja o uporabi telemedicinskega vozička, s čimer je bila zagotovljena operativnost centra za telemedicino. Nudena je bila tudi strokovna podpora tehničnemu osebju z namenom nemotenega in brezhibnega delovanja celotnega omrežja telemedicine.

 

Dodaten center za telemedicino na otoku Santo Antão, v mestu Porto Novo, je pomembno prispeval k dostopu do zdravstvenih storitev za prebivalce tega otoka ter jim omogočil lažji in predvsem hitrejši dostop, še zlasti ko gre za urgentne primere. Več »